Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
 Foto Archief
Voorwedstrijden PK
Finales PK


PK Wedstrijdrooster 2019-2020
Arbiter indeling 2019-2020
Ranglijst finalisten
Tabel PK-moyennes

PK interval systeem Biljartprof 2019-2021


 

Uitnodigingen finales 


Mededelingen

27-3-2020: PK Opgave 2020-2021

De verenigingsecretarissen is gevraagd om de opgave voor 2020-2021 door te geven aan de districtsecretaris om ons zo voor te kunnen bereiden op het seizoen 2020-2021.
Inmiddels hebben 8 verenigingen dit gedaan, willen de overige verenigingen dit alsnog gaan doen.

met vriendelijke groet,
Nynke de Hoog-Kooistra
Nynkesecr@knbb-noo.com


22-12-2019: Vacature PK Wedstrijdleider

Met ingang van het seizoen 2020-2021

Zijn wij op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider PK.
Heeft u ervaring met computers en met de programma's Word en Excel en lijkt het u leuk om samen met een gemotiveerd team jonge bestuurders, de biljarters zo goed mogelijk begeleiden naar een hoger niveau.
Heeft u vragen of belangstelling neem gerust contact op met het bestuur.
Kijk bij bestuur voor actuele telfoon nummers en emailadressen.


8-7-2019: PK wedstrijdrooster 2019-2020 en arbiterindeling 2019-2020

Het wedstrijdrooster voor het seizoen 2019-2020 staat in de linkerkolom hier staat ook de actuele arbiters indeling.


7-6-2019: PK Ranglijst finalisten

De Ranglijst finalisten is aangepast, de volgende update van de ranglijst zal plaats vinden in juni 2020.

Het Bestuur


3-6-2019:
PK Intervalsysteem Biljartprof

in het linker rijtje de pagina komt een link naar de uitleg over het nieuwe PK interval systeem van Biljartprof.

Namens het Bestuur
Peter Timmer


22-5-2019: inschrijvingen voor de PK’s in de driebanden-groot hoofdklasse

Nieuwegein, 16 mei 2019
Aan de besturen en wedstrijdleiders van de districten en gewesten van de KNBB vereniging Carambole.

Beste mensen,

Na de laatste besprekingen op het bondsbureau van 13 en 20 april jl., over het spelen met intervallen in het seizoen 2019 -2020, zijn er toch nog enkele vragen over de inschrijvingen voor de PK’s in de driebanden-groot hoofdklasse binnengekomen.

Het bestuur van KVC heeft deze week tijdens de bestuursvergadering hierover een uitspraak gedaan en het volgende besluit genomen:
• Met ingang van het nieuwe seizoen schrijven alle hoofdklassers (in de spelsoorten libre, band, driebanden-klein en driebanden-groot) in via hun eigen vereniging bij de wedstrijdleider van het district.
• De inschrijfgelden worden ge´nd door de districten die ook zorgdragen voor de arbitrage van de voorwedstrijden.
• Deze geeft op zijn beurt de inschrijvingen door aan de gewestelijke wedstrijdleider.
• Alle hoofdklassen spelen met het intervalsysteem, behalve de hoofdklasse libre .
• De gewestelijk wedstrijdleider maakt de poule-indeling in overleg met de districtswedstrijdleiders. De voorwedstrijden worden zoveel mogelijk in het eigen district gespeeld. Na afloop van de voorwedstrijden worden de resultaten doorgegeven aan de gewestelijke wedstrijdleider die op zijn beurt een ranking opstelt.
• De beste 8 spelers van deze ranking spelen een gewestelijke finale per afdeling voor een plaats in de nationale finale.

Verder zijn nog enkele aanpassingen gedaan voor de bepaling van het startgemiddelde voor het nieuwe seizoen. Deze wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe uitgave van het intervalsysteem 2019-2020.

 Met vriendelijke groet,
 Piet Verschure, voorzitter WCB

Ga naar "Voorwedstrijden PK" voor de reeds geplubiceerde voorwedstrijden en uitslagen .

Bij "Finales PK" vindt u de data van de districts-, gewestelijke- en nationale finales.
Ook de uitslag van deze finales kunt u daar terugvinden.

Links ziet u de nieuwe ranglijst moyennes PK uit Biljartpoint met de moyennes ( 3 banden, 3 banden groot, libre en bandstoten)gerangschikt onder elkaar bij desbetreffende speler.

        Regels voorwedstrijden

1.    De deelnemers, dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de voorrondes een uitnodiging te ontvangen van de organiserende vereniging, met de dagen dat er gespeeld wordt en aanvangstijd.
2.    Verenigingen met 10 inschrijvingen of meer, zijn zoals reeds jaren terug is vastgelegd, verplicht voorwedstrijden te organiseren.
3.    Bij minder dan 8 deelnemers in de voorronde zorgt de vereniging voor aanvulling van arbitrage en schrijvers, tevens zorgt de vereniging voor een wedstrijdleider voor het begeleiden van de wedstrijden.
4.    De tellijsten dienen door de vereniging te worden bewaard tot na de districtsfinale van de betreffende klasse.
5.    Het niet voldoen aan deze regels kan eventuele gevolgen hebben voor de betreffende verenigingen.