Hoofdmenu
Bestuur
Verenigingen
Districtscompetitie
Persoonlijke Kampioenschappen
Foto Archief


Inschrijfformulier competitie 2020-2021
WCB pk-teamcompetitietabellen

Belgisch Puntensysteem

Moyenne tabellen (interval)    
Mededelingen


5-11-2020: KNBB Vereniging Carambole (KVC)

5 november 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van afgelopen dinsdag, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Besluit

Het bestuur ziet zich helaas genoodzaakt om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari a.s. af te gelasten.
29-9-2020: van het Bestuur

Biljartverenigingen, teams, leden en horeca eigenaren.

Ga met elkaar om de tafel om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is, om ons spelletje biljarten zo goed mogelijk te regelen i.v.m. tijd.
Begin eerder dan half 8 ( 18:00-18:30).
Indien mogelijk speel op meerdere tafels of ruil met uit en thuis wedstrijden.
Geef ook de mogelijkheid om in het weekeind te biljarten.

Help onze sport te behouden en ga goed om met de regels die de overheid ons oplegt.
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn favoriete hobby te blijven beoefenen.

namens het Bestuur
Eric Binnenmars, voorzitter KNBB-NOO6-9-2020: Terugtrekken team

Biljartvereniging Phoenix heeft laten weten dat ze helaas het team Phoenix 10 terug heeft moeten terugtrekken uit de C-3 C competitie.
Het team is uit het wedstrijdschema van biljartpoint verwijderd.

Met vriendelijke groet,
de wedstrijdleiders competitie


3-9-2020: van de wedstrijdleiders competitie

De competitie is weer van start gegaan per 1 september.

We wensen alle teams veel succes!
Competitie

2020: Van de wedstrijdleiders competitie

Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt er in de C-3 Klasse gespeeld met 3 spelers, alleen in de C-4 B poule word er gespeeld met 4 spelers.


2019: Van de wedstrijdleiders competitie

In september gaat de competitie van het seizoen 2019-2020 van start de eerste helft loopt tot 14 december de tweede helft begint dus op 15 december vanaf die datum zullen dus ook de moyenne's worden herzien.

Teamsamenstellingen:
De opgegeven teamsamenstellingen mogen tot en met 14 december (eind van de eerste helft competitie) nog aangepast worden!
Daarna mogen de teams alleen bij langdurige ziekte of bij overmacht gewijzigd worden echter alleen in overleg met de wedstrijdleiders van de competitie.

Extra punten:
De extra punten krijg je als speler als je boven je moyenne speelt.
nieuw dit seizoen is dat deze pas ingaat wanneer een speler zijn moyenne boven de ondergrens van de klasse is.
Ondergrenzen van de klassen zijn:
C-4  > 0.00
C-3  > 1.00
C-2  > 2.00
C-1  > 3.00
B-2  > 0.300
B-1  > 0,440
A     > 0,300

Voorbeeld in de C3 klasse: speler heeft moyenne van 0.978 wanneer hij 0.999 speelt krijgt hij geen extra punten ook al speelt hij boven zijn eigen moyenne, wanneer hij 1,010 speelt krijgt de speler wel de drie extra punten.


2018: Van de wedstrijdleiders competitie

Vanaf begin september is er een nieuw moyenne tabel. 
Bovenaan de pagina vind je de vernieuwde moyenne tabel 2018-2019.
Voor verdere toelichting ga dan in het hoofdmenu naar de reglementen en kijk bij reglement landscompetitie (WRLC)


In de C5 klasse (de combi klasse  C3 en de C4) .
Als een C3 team tegen een ander C3 team speelt moet een speler met  een moyenne onder de 1.00 35 caramboles maken.
Speelt een C3 team tegen een C4 team dan moet een speler met moyenne onder de 1.00  de C4 tabel aanhouden.

Alleen in deze klasse is in biljartpoint rekening gehouden met 2 tabellen.

2017: Van de wedstrijdleider competitie
Bij de ledenvergadering is besloten, dat er een punt bij komt als spelers boven de moyenne grens spelen.
Dat zijn er drie geworden in biljartpoint.
Ook als je een partij verliest krijg je er punten bij als je boven je eigen moyenne uitkomt.