Oude mededelingen en berichten                


1-10-2020
van het Bestuur

Biljartverenigingen, teams, leden en horeca eigenaren.

Dedemsvaart, 1 oktober 2020

Betreft: besluiten KNBB-NOO 1-10-2020 stilleggen competitie/PK


Geachte vereniging besturen, leden.

Het district bestuur heeft na aanleiding van de nieuwe overheidsvoorschriften m.b.t. Corona en de besluiten van het KVC-Bestuur overleg gehad met elkaar en zijn tot de volgende besluiten gekomen.

Competitie wedstrijden:

- De competitie wedstrijden die deze week nog gepland staan (t/m 4 oktober) worden nog gespeeld onder de huidige richtlijnen.

- De competitie wordt vanaf 5 oktober t/m 25 oktober 2020 stilgelegd.

Persoonlijke kampioenschappen:

- De voorronden PK driebanden-klein 3e en 2e klasse zullen deze week en volgende week nog afgerond worden volgens de huidige richtlijnen.

Wedstrijdleiders van de locaties worden door de wedstrijdleider PK van het district benaderd om indien nodig een nieuwe datum vast te stellen.

Spelers die aan desbetreffende voorronden meedoen zullen door de wedstrijdleiding van de locatie op de hoogte gebracht worden van de nieuwe datum.

- Alle overige PK voorronden en finales worden stilgelegd t/m 25 oktober 2020 en zullen t.z.t. opnieuw worden ingedeeld.

Op 21 oktober 2020 zal het district bestuur opnieuw bij elkaar komen om zich te beraden over de besluiten die genomen dienen te worden naar aanleiding van de persconferentie van 20 oktober 2020 en dit daarna zo spoedig mogelijk met de vereniging besturen communiceren via de mail.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur KNBB-NOO


29-9-2020
van het Bestuur

Biljartverenigingen, teams, leden en horeca eigenaren.

Ga met elkaar om de tafel om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is, om ons spelletje biljarten zo goed mogelijk te regelen i.v.m. tijd.
Begin eerder dan half 8 ( 18:00-18:30).
Indien mogelijk speel op meerdere tafels of ruil met uit en thuis wedstrijden.
Geef ook de mogelijkheid om in het weekeind te biljarten.

Help onze sport te behouden en ga goed om met de regels die de overheid ons oplegt.
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn favoriete hobby te blijven beoefenen.

namens het Bestuur
Eric Binnenmars, voorzitter KNBB-NOO


28-9-2020


Geachte Secretarissen,

Het district bestuur heeft na aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 28 september 2020 overleg gehad met elkaar wat we op dit moment kunnen doen om de competitie en de PK wedstrijden door te laten gaan.

Er zijn een aantal opties die de competitie teams kunnen nemen om de wedstrijden voor s ’avonds 22:00 afgerond te hebben, omdat om 22:00 iedereen de horeca gelegenheid moet hebben verlaten.
- De eerste wedstrijden laten starten tussen 18:00-18:30
- Waar mogelijk de wedstrijden op meerdere tafels te gaan spelen (met name in de C-1, B-1 en de B-2 Klasse)
- Eventueel de competitie wedstrijden van de B-1, B-2 en de C-1 op vrijdagavond (meerdere tafels ), zaterdag en/of zondag overdag laten spelen.

Wij het district bestuur vraagt dan ook aan de vereniging besturen om deze opties met de teams te bespreken en samen met de lokaliteiten kijken naar de mogelijkheden.

De KNBB meld op hun website www.knbb.nl het volgende.

28 september 2020

Het Bondsbestuur en sectiebesturen beraden zich op de op 28 september aangekondigde maatregelen. Met name de aanvullende maatregelen die gelden voor sportkantines en horeca hebben impact op de gehele biljartsport.

Met de maximale borging voor de veiligheid en gezondheid van haar leden zoekt de KNBB naar ruimte om wedstrijden te kunnen laten spelen en organiseren.

Hoe en op welke wijze wedstrijden wel of tijdelijk niet kunnen doorgaan wordt in de loop van dinsdag, doch uiterlijk woensdag (omdat KVC dan vergadering heeft hierover) op deze website bekendgemaakt. Dinsdag zal sowieso spoedig informatie worden gedeeld over wat er kan/moet gebeuren met de wedstrijden die voor dinsdagavond staan gepland.

De vraag om meer duidelijkheid over wat en welke locaties als sportkantine worden aangeduid staat uit bij NOC*NSF. Zodra wij daar antwoord over hebben zal ook dit op deze website worden gepubliceerd.

De regels en maatregelen van de overheid kunt u hier teruglezen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal

We zullen als bestuur het beleid van de KNBB in de gaten houden en ons beleid hierop aanpassen en met de verenigingen communiceren via de site en/of vereniging secretarissen.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur KNBB-NOO

Nieuws/besluiten volgen via site KNBB
 
Voor het laatste nieuws en de besluiten die omtrent het corona virus genomen zijn en de stappen die de KNBB nog doet of moet doen met betrekking tot het nieuwe seizoen en de regels waaraan we ons dienen te houden, verwijzen we naar de site van de KNBB.
Via onderstaande linken komt u op de desbetreffende site.
https://www.knbb.nl/
https://www.knbb.nl/coronavirus

07-9-2020

In Memorium Herman Bulder


Ons bereikte het verdrietige nieuws dat op 28 augustus 2020 in de leeftijd van 75 jaar Herman Bulder is overleden.
Herman Bulder was eind jaren 80 begin jaren 90 voorzitter van ons district.
Het districtbestuur wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207763673925115&id=1691806678

Het Bestuur.


20-8-2020
 

Dedemsvaart, 19 augustus 2020

Betreft: Uitstel Algemene Ledenvergadering District NOO

Geachte Verenigingsbesturen van het District NOO,

Algemene ledenvergadering:
Naar aanleiding van de persconferentie van 18-8-2020 van het kabinet en gezien de verhoogde besmettingsgraad van het Coronavirus op dit moment, achten wij het als district bestuur niet verantwoord om de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2020 door te laten gaan. Zoals we het nu inschatten zal de eerst volgende ALV plaatsvinden in mei 2021.

Dit besluit menen wij te moeten nemen aangezien we te maken hebben met een grote groep mensen die in de risicogroep vallen. Wij als bestuur prevaleren de team competities en de persoonlijke kampioenschappen boven het doorlaten gaan van een algemene ledenvergadering.

Via de website www.knbb-noo.com onder Bestuur kunt u de notulen van de bestuursvergaderingen van het district nalezen.

Competitie 2020-2021:
Momenteel zijn de wedstrijdleiders competitie bezig met de teamindelingen in Biljartpoint. Hier staan op dit moment alleen de teams in. Voor aanvang van de competitie zullen vereniging secretarissen zelf de teamspelers aan de teams moeten toevoegen. Hier krijgen alle secretarissen nog bericht over.

Persoonlijke Kampioenschappen 2020-2021:
Onze nieuwe wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen Ben Hemmes is druk bezig om alle leden die zich hiervoor hebben opgegeven in te schrijven en benaderd verenigingen voor het organiseren van de voorronden hierbij wordt ook een beroep gedaan op verenigingen met 1 biljarttafel.

Belangrijk is wel dat verenigingen de juiste email adressen van hun leden in mijn.knbb.nl zetten aangezien de uitnodigingen voor de spelers via de mail gaat. Meld dit ook aan jullie leden zodat ze ook hun spambox erop na kunnen kijken, aangezien de mail in veel gevallen daar terecht komt.

Communicatie:
De communicatie van het district bestuur zal zoveel mogelijk gaan via de website www.knbb-noo.com en/of via de vereniging secretarissen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die sturen naar Nynkesecr@knbb-noo.com

Hopende u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het District bestuur NOO
Nynke de Hoog-Kooistra

22-7-2020 Opgave voor PK 2020-2021
 
Opgave voor de persoonlijke kampioenschappen kan tot 15 Augustus 2020 bij de wedstrijdleider PK Ben Hemmes email: wlpk@knbb-noo.com
22-7-2020 Vooraankondiging datum Algemene ledenvergadering KNBB-NOO
 
Hierbij ter kennisgeving vast (ondervoorbehoud dat alles doorgaat) de datum voor de Algemene ledenvergadering van het district Noord Oost Overijssel.

Datum:  1 september 2020

Let op! in verband met de corona richtlijnen zal er maar 1 stemgerechtigde afgevaardigde per vereniging worden uitgenodigd.

Tijd:        20:00
Waar:     gebouw de Hoogenweg te Hoogenweg

Het Bestuur.
22-7-2020 Woord van de District Voorzitter

De onzekerheid waar we nu mee leven is onwerkelijk de coronacrisis maakt de laatste maanden duidelijk dat niet alles maakbaar is. Een harde waarheid waar we mee moeten leren omgaan. Hoe ingrijpend is het als jezelf of een naaste in je omgeving wordt geconfronteerd met een virus, waarvoor nog geen vaccin is.

Wij wensen iedereen veel sterkte en kracht toe en hopen dat de mensen die nu nog ziek zijn snel beter zullen worden.

Het is weer toegestaan om te biljarten in alle type lokaliteiten. Wat hebben we het gemist, ondertussen vinden steeds meer leden de weg naar de biljartzaal terug. Dat de lokaliteiten en verenigingen er alles aan hebben gedaan (en nog doen) om aan de maatregelen te voldoen, is lovenswaardig en schept vertrouwen. Maar we moeten blijven opletten en op elkaar blijven passen, want Covid-19 is niet weg het waart nog overal rond en op veel plekken in de wereld nog in toenemende mate.

 Daarom ook de oproep om  nog steeds de regels in acht te nemen.

- Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen.

- Houd zo ie zo 1.5 m afstand

- Was regelmatig  je handen

- Volg ook de richtlijnen die de lokaliteiten hebben opgesteld voor het veilig kunnen biljarten.

Als bestuur houden wij de richtlijnen van het RIVM aan.

Het speelseizoen 2019-2020 is abrupt beŽindigt, gelukkig was het grootste gedeelte al gespeeld, maar we hadden graag met alle teams en spelers alle wedstrijden tot de NK’s en de Landsfinale aan toe uit willen spelen. Ondanks dat we ervan baalden dat dit niet het geval was hebben we over het algemeen alleen maar reacties van begrip gekregen van onze leden. Dit geeft steun en vertrouwen voor de toekomst.

 Inmiddels is de inschrijving en zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer in volle gang. Hierbij gaan we uit van de informatie en situatie die momenteel geldt. En dat is: biljarten kan en mag weer met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en richtlijnen. Volg deze dus ook op.

Risico van een tweede golf.  Hoe moet het als de situatie weer gaat verslechteren.
Wij als bestuur nemen nu nog geen standpunt in wat te doen als een tweede golf zou leiden tot een (tijdelijk) stopzetten en/of niet doorgaan van competities en PK wedstrijden.
Waarschijnlijk kunnen er plaatselijke Lockdowns komen maar omdat dat niet zeker is en hoe het er verder uit gaat zien is het zo goed als onmogelijk om daar nu in dit stadium een beleid voor te ontwikkelen.

 Elk district zal zijn eigen besluiten/beslissingen moeten nemen in deze kwestie. Maar de KNBB zal de maatregelen van het RIVM en de overheid moeten opvolgen. Dan worden er beslissingen genomen door de KNBB en de districten over de gevolgen van het onderbreken van de competitie en pk wedstrijden en coulance met het verzetten van wedstrijden of eventueel stopzetten van kampioenschappen en competities.

Ik wil namens het bestuur iedereen bedanken (leden, bestuurders, verenigingen en lokaliteiten) voor het begrip, inzet, flexibiliteit, vertrouwen en betrokkenheid die zij hebben gegeven de afgelopen onwerkelijke periode.

We zien er naar uit om na de zomer met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan.

Met vriendelijke groet,
Eric Binnenmars, Voorzitter KNBB- NOO


8-7-2020

Seizoen 2020-2021
 
Het districtbestuur is zich de afgelopen maanden aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen waar we voor alsnog van uitgaan dat die per 1 september zal kunnen gaan starten.

Website:
De komende tijd zullen we de site klaarmaken voor het nieuwe seizoen.

Competitie:
Secretarissen hebben de inschrijfformulieren gekregen om de teams voor 15 Juli 2020 in te schrijven voor het nieuwe competitie seizoen.
We gaan er voorals nog vanuit dat we vanaf 1 september kunnen starten. Via de pagina Districtcompetitie zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Ook is de nieuwe wedstrijdleider PK Ben Hemmes samen met de overige bestuursleden druk bezig voor de PK wedstrijdkalender voor 2020-2021. In het nieuwe seizoen werken we met het software programma van BiljartProf
https://www.biljartprof.nl/home.php
Kijk  voor nieuws wat betrekking heeft tot de persoonlijke kampioenschappen op die pagina.

Het Bestuur
8-7-2020 Nieuws/besluiten volgen via site KNBB
 
Voor het laatste nieuws en de besluiten die omtrent het corona virus genomen zijn en de stappen die de KNBB nog doet of moet doen met betrekking tot het nieuwe seizoen en de regels waaraan we ons dienen te houden, verwijzen we naar de site van de KNBB.
Via onderstaande linken komt u op de desbetreffende site.
https://www.knbb.nl/
https://www.knbb.nl/coronavirus

26-3-2020


BELANGRIJK BERICHT!!!

Update 1 April 2020

Geachte Leden KNBB-NOO

Onderstaand bericht kregen we binnen van de directeur KNBB Willem La Riviere. Ik verwijs dan ook naar de site van de KNBB https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien waarin alle besluiten omtrent de competitie 2019-2020 zijjn geplaatst.

met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Nynke de Hoog-Kooistra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste voorzitter/secretaris,

Gisteravond direct na de persconferentie van Premier Rutte heeft het bondsbestuur via conference call besluiten genomen over de verschillende competities en toernooien. Deze zijn vertaald in de bijlage en welke inhoud vandaag op alle websites is gepubliceerd. Indien er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan horen wij dat graag.

We hopen dat de crisis niet te lang gaat duren en dat u en uw naasten allemaal gezond blijven!

Ik wens u veel sterkte toe de komende periode.
Met sportieve groet,

Willem La Riviere
directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 26 maart
Besluit Bondsbestuur KNBB

Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.  
Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren.
_____________________________________________
Ik wens u en uw familie veel gezondheid toe en veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd!

Met sportieve groet,
Willem La Riviere
directeur
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geldt voor gehele land, en t/m 1 juni 2020

23 maart 2020

UPDATE 23 MAART 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

UPDATE 17 MAART 2020

Datum: di 17 mrt. 2020 om 12:22
Onderwerp: Gewestelijke wedstrijden 2020/2021

Aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders,

Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april.
Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg  een plan maken.

Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.

Waarom nu al opschorten tot 30 april?

Districten, organisaties, spelers en arbiters enz.  dienen ruim vooraf te weten wat we willen. Voor het opnieuw plannen van een gewestelijk kampioenschap heeft een organisatie tijd nodig.
Je kunt niet iedereen beschikbaar houden en dan van week tot week beslissen of iets doorgaat.

Daarom schorten we alle gewestelijke wedstrijden voorlopig op. Zodra er zicht is op welke termijn er weer gespeeld kan worden, gaan we met elkaar inventariseren wat er nog gespeeld kan worden en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

 Met sportieve groet,
Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken KNBB ver. Carambole

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Geldt voor gehele land, en t/m 31 maart 2020

13 maart 2020

UPDATE 13 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!

Biljartpoint heeft besloten om tot nader order alle herinneringsmails m.b.t. niet ontvangen uitslagen uit te schakelen i.v.m. het Coronavirus. Hierdoor wordt voorkomen dat er op dit moment onnodige mails verstuurd worden en eventueel onnodig fictieve datums verzonnen worden.

11 maart 2020

Geachte vereniging bestuursleden,

Wij als bestuur sturen u deze mail om u op de hoogte te brengen van het beleid/besluit van de KNBB ten opzichte van het Corona virus.
Wij verzoeken dan ook de secretarissen om de eigen leden van dit besluit op de hoogte te brengen.

Wedstrijden en Toernooien
Naar aanleiding van het beleid van de KNBB ten opzichte van het Corona virus worden ALLE wedstrijden en toernooien onder auspiciŽn van de KNBB stilgelegd, dit geldt voor het gehele land t/m 18 maart 2020.

Deze wedstrijden worden door de competitieleiders automatisch op 18 april geplaatst in biljartpoint zodra de beperking wordt opgeheven kunnen er nieuwe datums worden afgesproken.
 

Biljartprof overleg
Ook het biljartprof overleg van 14 maart aanstaande gaat NIET door, ook hiervoor geldt dat er een nieuwe datum zal worden afgesproken zodra de beperking wordt opgeheven.

Vereniging secretarissen dienen nu wel voor 1 april de opgave voor de persoonlijke kampioenschappen voor het seizoen 2020-2021 via de mail o.v.v. Opgave PK 2020-2021 vereniging ... aan de district secretaris Nynke de Hoog-Kooistra Nynkesecr@knbb-noo.com. door te geven.

Informatie
Voor meer informatie met betrekking tot het besluit van de KNBB verwijzen wij u naar de site van de knbb.
https://www.knbb.nl/nieuws/alle-wedstrijden-competities-toernooien-onder-auspici%C3%ABn-knbb-stilgelegd

Hopende u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Namens het district bestuur

Met vriendelijke groet,
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO

Secretariaat KNBB-NOO
Nynkesecr@knbb-noo.com
www.knbb-noo.com


28-1-2020

Vooraankondiging datum Algemene ledenvergadering KNBB-NOO
 
Hierbij ter kennisgeving vast de datum voor de Algemene ledenvergadering van het district Noord Oost Overijssel.

Datum:  12 mei 2020
UITGESTELD i.v.m. beleid van het Corona virus. Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we dit communiceren via de mail aan de verenigingssecretarissen.
Tijd:        20:00
Waar:    


Het Bestuur.

27-1-2020

Uitleg Biljartprof UITGESTELD i.v.m. beleid van het Corona virus. Zodra we een nieuwe datum hebben zullen we dit communiceren via de mail aan de verenigingssecretarissen.
 
Alle vereniging secretarissen  en verenigings wedstrijdleiders van het district Noord Oost Overijssel zijn uitgenodigd voor een uitleg van het nieuwe software programma Biljartprof.

Datum:  14 maart 2020
Tijd:        13:30
Waar:     Horecabedrijf Veenlust, Kanaalweg-west 78, 7691 CB Bergentheim

Er wordt verwacht dat er van iedere vereniging tenminste 1 persoon aanwezig zal zijn.

Het Bestuur.

 


22-12-2019

Vacature PK wedstrijdleider district NOO
 
Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider PK.
Heeft u ervaring met computers en met name met de programma's Word en Excel en lijkt het u leuk om samen met een gemotiveerd team jonge bestuurders, de biljarters zo goed mogelijk begeleiden naar een hoger niveau.
Heeft u vragen of belangstelling neem gerust contact op met het bestuur.

Kijk voor de actuele telefoonnummers en emailadressen van de bestuursleden bij bestuur.

26-8-2019


Notulen arbititrage
 
Namens de Arbitercoordinator Margriet Schotkamp zullen de notulen van de arbitersvergaderingen ook  op de site geplaatst worden en zijn deze  te vinden onder de pagina van het bestuur. Op de home pagina kunt u een actuele arbiterlijst vinden.

26-8-2019

Verenigingen
 
Er zijn drie nieuwe verenigingen namelijk De Kromme Keu (heeft een andere locatie), De Planeet (De Krim)en BV Dogger (Westerhaar-Vriezenveensewijk)
Marktzicht speelt komend seizoen zijn wedstrijden in het cafť van Brasserie de Corner te Dedemsvaart.
BV Quick is opgeheven.

Kijk voor de adressen op de lijst van verenigingen deze is aangepast.

26-7-2019

Margriet Schotkamp nieuwe arbitercoordinator
 
Margriet Schotkamp heeft begin juli het bestuur laten weten dat zij het stokje van Hans Mager overgaat nemen als arbitercoordinator.
Wij wensen haar als bestuur veel succes bij het uitvoeren van haar taken als arbitercoordinator.

Namens het bestuur,
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris

3-7-2019
Het Punt 3 Landskampioen 2018- 2019
 

Foto Jacob Bolks: Het Punt 3 met Henk de Jonge, Piet van Nederpelt en Henk de Olde

We hadden dit jaar vijf teams die een gooi deden naar de titel Landskampioen waarbij Het Punt 3 op de laatste dag (zaterdag 29 juni) van deze finales na een spannende strijd Landskampioen  is geworden in de B-2 competitie.

De uitslagen van de  overige vier teams waren:
Hoogenweg 2 werdt 2e in de C-3 klasse
De Scholle 3 werdt 5e in de C-4 klasse
Woman in Black 2 en lady's Adventure 2 werden 5e in de damesbeker competitie.

Heren van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.
Bestuur KNBB-NOO

13-6-2019

Uitnodigingen voor de Landsfinale 2019
 
Over iets meer dan een week en dan gaat de Landsfinale in nieuwegein weer beginnen dit jaar verdeeld over 2 weekeinden van ons district gaan er maar liefst 5 teams naar Nieuwegein toe.

Op Zondag 23 juni spelen in de C-3 Hoogenweg en in de C-4 De Scholle, Vrijdag 28 juni spelen de dames van Woman in Black 2 en Lady's Adventure 2
en op Zaterdag 29 juni speelt Het Punt nog in de B-2 klasse.
Kijk hier voor alle uitnodigingen Landsfinale 2019 hierop kunt u alle poule indelingen en tijden van alle klasse's terug vinden.

Wij het bestuur van NOO wensen alle teams veel succes toe.

namens het bestuur
Nynke de Hoog-Kooistra, Secretaris

2-6-2019

Arbiter cursus!!
 
Zijn er binnen het district nog leden die een arbiter cursus voor arbiter 1 of vervolgcursus arbiter 2 willen volgen.
Aanmelden hiervoor kan bij secretaris Nynke de Hoog-Kooistra door middel van het sturen van een mail naar Nynkesecr@knbb-noo.com onder vermelding van Arbitercursus. Datums hiervoor zijn nog niet bekend we zijn er mee bezig.

Namens het bestuur,
Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris

29-5-2019

Biljartcomputers
 

Verenigingen van het district Noord Oost Overijssel die nog belangstelling hebben voor de aanschaf van de biljart computers kunnen deze week het aanvraag formulier hiervoor nog opsturen naar het secretariaat.

Het district bestuur


29-5-2019

Landsfinale voor teams 2018-2019

Het district bestuur wenst de teams Hoogenweg 2 (C-3), De Scholle 3 (C-4)veel succes op 23 Juni, de dames van Woman in Black 2 en Lady's Adventure 2 (dames beker) veel succes op 28 juni en Het Punt 3 (B-2) veel succes op 29 juni tijdens de Landsfinale in het sportcomplex Merwestein te Nieuwegein.

Voor meer informatie betreffende deze landsfinale kijk dan bij Districtcompetitie.

Het district bestuur KNBB-NOO

6-5-2019 Jan Vos Europees Kampioen Rolstoel biljarten driebanden

Afgelopen weekeind is Jan Vos van Biljartvereniging Carambole uit Daarlerveen. Europees Kampioen geworden  Rolstoel biljarten driebanden in Brandenburg.
Jan gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.

Het district bestuur KNBB-NOO

8-4-2019 Henny Mecklenfeld Nederlands Kampioen Libre-klein 1e klasse

Afgelopen weekeind is Henny Mecklenfeld van Biljartvereniging De Kroeg uit Balkbrug Nederlands Kampioen geworden Libre-klein 1e klasse.
Henny gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.

Het district bestuur KNBB-NOO
3-3-2019 PK intervallen

Voor de komende twee seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 worden de PK's op basis van intervallen gespeeld. Dit is een voorlopige lijst voor de intervallen zoals die gespeeld kunnen gaan worden. PK intervallen 2019-2021

Op 16 maart gaat een afgevaardigde van ons district bestuur naar de Algemene ledenvergadering van KVC in Wijchen waar we hopen meer te horen of deze lijst definitief wordt en met welk programma er gewerkt gaat worden voor het invoeren van de uitslagen.

Namens het bestuur KNBB-NOO
Peter Timmer wedstrijdleider PK KNBB-NOO
3-3-2019 Aan vereniging besturen van het District Noord Oost Overijssel

U kunt uw vereniging aanmelden voor de organisatie van een nationale finale. In onderstaand bericht en in deze twee bijlagen aanvraag/informatie formulier nationale finale's 2019-2020 en vaanvraag NK finales 2019-2020 vind u de benodigde gegevens.
Voor meer informatie kunt u terecht bij wedstrijdleider PK Peter Timmer.

Namens het bestuur KNBB-NOO
Peter Timmer wedstrijdleider PK KNBB-NOO

Aan alle kandidaat-organisaties voor een nationale finale,

De wedstrijdkalender van KVC vereniging Carambole PK voor seizoen 2019/2020 is definitief goedgekeurd.

Wij nodigen hierbij alle kandidaat organisaties uit om voor 2019/2020 weer ťťn of meerdere nationale finales aan te vragen via de bijlage. Deze kan volledig ingevuld worden ingediend bij petertje.timmer14@hotmail.com  tot 20 april 2019.

U ontvangt hierbij:

Aanvraagformulier / Informatieformulier, welke bestaat uit 3 tabbladen t.w.
a) Informatieformulier (volledig ingevuld retour met akkoord vanuit uw districtsbestuur)
b) Extra informatie per finale
c) Speeldagen per finale
Aan te vragen evenementen

Procedure aanvragen en toewijzingen

Wij verzoeken aan de wedstrijdleiders van de districten om u dit bericht zo breed als mogelijk te verspreiden en te plaatsen op de website van uw district.

Met sportieve groet,
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)
Ad Klijn
Afdeling Wedstrijdzaken Carambole
T 030-6008403
E 
a.klijn@knbb.nl 
I
[ ]www.knbb.nl - [ ]www.biljart.tv

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
Bondsbureau: 030-6008400 (ma-wo-vr tussen 09:30 en 16:00)
Bezoekadres: Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein


28-1-2019 Bekerwedstrijden tegen eredivisie teams

In Daalerveen lokaliteit 't Vossenhol worden op 17 en 23 februari 2019 bekerwedstrijden tegen eredivisie teams gespeeld. Klik op de linken voor de uitnodigingen  17 februari 2019 en 23 februari 2019.

27-12-2018 Beste leden District Noord Oost Overijssel,

Het team de Scholle 5 die Nederlands Kampioen werden in de C-3 klasse doen nu een gooi om sportploeg van het jaar te worden in de gemeente Ommen.
Hiervoor hebben zij echter stemmen nodig, het team vraagt u dan ook om uw stem.
Uw stem uitbrengen kunt u doen via de website www.ommen.nl/sportverkiezing.

Namens de Scholle 5 hartelijk dank voor jullie stem!
23-1-2019

Beste secretarissen en voorzitters van verenigingen,

 

Op verzoek van Piet Verhaar van KVC, onderstaand de informatie over de Buma/Stemra kortingsactie. Deze kortingsactie heeft als sluitdatum 1 februari 2019, en gaat pas in zodra er minimaal 50 verenigingen/stichtingen/clubs zich hebben aangemeld.

 

Zie ook: https://www.carambole.nl/nieuws/bespaar-op-bumastemra 

Bespaar op Buma/Stemra!

 

Collectieve regeling met gemiddelde besparing €150

 

Heeft uw vereniging, stichting of club een eigen accommodatie of huurt of pacht u uw accommodatie en moet u zelf de verplichte BUMA/STEMRA en VIDEMA betalen dan kunnen we vanuit de KNBB trachten een kortingsregeling te treffen.

 

De korting kan oplopen tot wel 18 %! Gemiddeld bespaart u hiermee zo'n 150 euro!

 

Wilt u gebruik maken van deze kortingsregelingen stuur dan een e-mail met uw bondsnummer, verenigingsgegevens en een overzicht van uw huidige Buma/Stemra en Videma tarieven naar info@knbb.nl.

 

Deze collectieve regeling gaat pas in zodra er minimaal 50 verenigingen/stichtingen/clubs zich bij ons hebben aangemeld.

Deze 'tweede poging' om tot 50 deelnemers te komen heeft als sluitdatum 1 februari 2019.

 

Er hadden zich bij de eerste poging iets minder dan 30 aangemeld, dus we hebben er nog wel een aantal nodig om de regeling door te laten gaan. Wie zich eerder heeft aangemeld, doe dit graag opnieuw! En, laat het ook weten aan andere clubs of verenigingen.

 

Door mee te doen aan deze regeling blijft er meer geld over om leuke biljartactiviteiten op te zetten.

 

Buma/Stemra

Buma regelt de uitvoeringsrechten. Buma geeft toestemming voor het gebruik van muziekwerken bij het openbaar maken van muziek bijvoorbeeld door omroepen, winkeliers en horecabedrijven. Zij int hiervoor de verplichte vergoeding en zorgt dat het geld terechtkomt bij de rechthebbenden; de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

 

Videma

Voor het gebruik van tv- en filmbeelden in horeca- en verenigingsaccommodaties is krachtens de Auteurswet toestemming vereist van de makers. Om ervoor te zorgen dat deze gebruikers (verenigingen, zalen) snel, simpel en relatief voordelig over een volledig en kant-en-klaar Tv- en filmaanbod kunnen beschikken, hebben de makers VIDEMA aangewezen als hun uitvoerende organisatie.

 

Met sportieve groet,

Rolf Slotboom

Communicatie

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 

T 06-28789808

E rslotboom@knbb.nl 

I [www.knbb.nl%20]www.knbb.nl - [www.biljart.tv]www.biljart.tv
Aanwezig Bondsbureau: ma, woe

 

Bondsbureau: 030-6008400 (werkdagen tussen 09:30-12:45 en 13:15-16:00)

Postadres/bezoekadres: Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

 

Facebook: [www.facebook.com/knbb.biljartbond]www.facebook.com/knbb.biljartbond

Twitter: https://twitter.com/KNBB_biljart

http://helpdeskdriebanden.knbb.nl/

http://helpdesksnooker.knbb.nl/

http://helpdeskcarambole.knbb.nl/

http://helpdeskpool.knbb.nl/

 

6-12-2018
Op woensdag 5 december 2018 is oud-voorzitter Henny Schonewille overleden.

Henny was jarenlang biljarter bij BV de Driesprong en d'Oale Delle. Henny is als jonge biljarter opgeklommen tot een biljarter die alle klassieke spelsoorten heeft gespeeld.

Van 2000 tot 2017 was Henny actief als voorzitter van het District Noord Oost Overijssel, daarna hielp hij achter de schermen zijn mede bestuursleden om zijn kennis over te dragen.
Tevens  heeft hij een aantal jaren in de bondsraad gezeten om mee te denken over onze mooie sport.
Daarnaast was hij ook jarenlang actief als bondstrainer bij de K.N.B.B.

Door zijn afnemende gezondheid de laatste jaren, moest hij zich steeds meer terugtrekken uit de biljartwereld die hem zo lief was.

We blijven Henny herinneren  als een liefhebber van de biljartsport en betrokken bestuurder.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur KNBB-Noord Oost Overijssel.

26-11-2018 Voorstel voor het seizoen 2019-2020

Beste leden van district Noord Oost Overijssel,

Het district bestuur wil graag weten of er genoeg belangstelling is om een bandstootcompetitie op te zetten voor het seizoen 2019-2020.

Bandstoot competitie
- teams bestaan uit 3 personen
- max 16 teams
- 1 klasse
- op basis van interval
- moyenne berekent over 25 beurten of het geldende PK bandstoot moyenne
- alleen op district niveau heeft geen vervolg naar gewest of NK.

Uw reactie's kunt u sturen voor 1 januari 2019 naar Peter Timmer petertje.timmer14@hotmail.com onder vermelding van Bandstoot competitie 2019-2020

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Nynke de Hoog-Kooistra secretaris KNBB-NOO


1-10-2018 Oproep!!!

Er is dringend behoefte aan nieuwe arbiters die district- of gewestelijke finale willen begeleiden.
Zijn er leden binnen ons district die belangstelling hebben om deel te nemen aan een cursus tot arbiter 1 of een cursus tot arbiter 2 neem dan contact op met Hans mager per mail hansmager@gmail.com

Ook arbiters die behoefte hebben aan een opfriscursus kunnen zich aanmelden bij Hans Mager via bovenstaand mailadres.

23-09-2018  Website beheer

Per 23-09-2018 is het beheer voor de website van het district overgenomen door Nynke de Hoog-Kooistra met ondersteuning van Peter Timmer.
Info/ nieuws voor de website kunt u sturen naar het secretariaat van KNBB-NOO mailadres Nynkesecr@knbb-noo.com onder vermelding van Website.

Het bestuur bedankt Bert van de Louw voor het beheren van de website in de afgelopen 8 jaar.

Informatie/nieuws die betrekking hebben op de competitie en de persoonlijke kampioenschappen zullen alleen daar geplaatst worden.

13-09-2018 Voor de dames bekercompetitie 2018-2019 kunnen teams zich weer opgeven.
Dit mogen dames zijn uit 1 vereniging of een samengesteld dames team uit verschillende vereniging zijn.
Afgelopen jaar had het district Noord Oost Overijssel 6 teams die meededen met de dames bekercompetitie : Women in Black 1 en 2 , Lady's Adventure 1, 2 en 3 en Nieuwoord.
Tevens kunt u de lokaliteit beschikbaar stellen voor een tussenronde en/of finale.

Geeft u  een team op of stelt u de locatie beschikbaar stuur dit dan door naar de wedstrijdleider gewest Noord Oost Nederland Harrie Ploeger en naar Nynke de Hoog-Kooistra, secretaris KNBB-NOO.
Voor meer informatie lees hier...

27-08-2018 Van Acquit……. en dan?

Handleiding biljarttechniek
in woord en beeld
voor de beginnende biljarter

Door Bert van de Louw
Gebaseerd op lessen van Hennie Schonewille
(Eventuele foute weergaven zijn voor rekening van de auteur)

27-06-2018 Het districtsbestuur heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd, bij de volgende ledenvergadering zal dit bekrachtigd worden.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:                                                        Eric Binnenmars
Penningmeester:                                             Bert Kregmeier
Secretaris/web beheer                                    Nynke de Hoog-Kooistra
Wedstrijdleider comp. C2, C3 en C4:              Nienke Lehmann Schutte
Wedstrijdleider comp. A, B1, B2 en C1:          Herman Kosse
Wedstrijdleider PK:                                          Peter Timmer

ArbitercoŲrdinator:                                           Hans Mager  

12-06-2018 Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering KVC, meent het bestuur om de volgende documenten aan u bekend te stellen.
De eerste is een brief van het district Friesland en handelt over de kadercompetitie. Brief district Friesland.pdf
De volgende gaat over nieuwe reglementen m.b.t. klassen waarvoor landelijk dient worden ingeschreven. Nieuwe reglementen 2018-2019.pdf

24-10-2015 In verband met het faillissement van "St. Vitus Partyhuis" te Dedemsvaart worden de  thuiswedstrijden van Padberg gespeeld bij Marktzicht en Den MariŽnberger.
Padberg 1 (B1) Marktzicht
Padnerg 2 (C1) Den MariŽnberger
Padberg 3 (C2) Marktzicht
Padberg 4 (C3) Marktzicht
Padberg 5 (C4) Marktzicht
Voor wijzigingen in de datum zie `Biljartpointī en dit overzicht

24-10-2015 Het is nog steeds de bedoeling dat het uitspelende team na afloop van de wedstrijd ook een ingevuld wedstrijdformulier meekrijgt.
Op deze manier kan de teamleider checken of de uitslag juist in bilartpoint is geplaatst.

24-08-2015 Belangrijk!! Verenigingen die hun verplichting m.b.t. het betalen van de contributie nog niet hebben voldaan moeten met het volgende rekening houden: Indien niet voor 31-08-2015 aan deze verplichtingis voldaan wordt, volgens het huishoudeliijk regement, een boete opgelegd en volgt er puntenaftrek voor de ingeschreven teams.

18-08-2015 Voortaan worden nieuws en mededelingen die ouder zijn dan ongever ťťn maand opgeslagen in de pagina "Archief", zie de link links in het menu.

14-08-2015
Afgelopen zaterdag 18 juli 2015 is ons op 78-jarige leeftijd ontvallen G.H.M. Krikhaar.

Gerard is meer dan veertig jaar voor het District N.O. Overijssel actief geweest als secretaris en arbiter.
Daarnaast heeft hij bestuursfuncties vervuld bij zijn biljartvereniging "Padberg".
Gerard was drager van de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Tevens was hij "Erelid van de KNBB".
Wij zullen Gerard in onze gedachten houden als zeer betrokken.

Van de voorzitter van "Padberg", Theo van Hedel, nog een "In Memoriam" bijgevoegd. Lees hier...

Het districtsbestuur wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
27-06-2015
Carambole 1 uit Daarlerveen is vandaag in de B1-klasse Nederlands Kampioen geworden.

Het team vlnr: Hendrik Bakker, Marcel Krikhaar, Peter Timmer en Richard Vogelzang.

Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.
06-04-2015 Biljarters in de A-klasse opgelet
Volgend seizoen spelen wij in de A-klasse met het hoogst genoteerde gemiddelde wat bekend is.
de wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld als de divisie stil ligt.
Aan het begin van de competitie komen de teamleiders bij elkaar om de speeldatums  vast te leggen.
Met ingang van het nieuwe seizoen mogen ook spelers van verschillende verenigingen  samen een team vormen in de A-klasse om zo nog meer teams te genereren.
Dus spelers van verschillende verenigingen brengen wij als team Distrikt N.O. Overijssel  in de competitie.
Wij hopen zo meer driebanden-groot spelers te verwelkomen in deze mooie tak van het biljarten.
Ga eens langs bij een vereniging in ons distrikt die een grote tafel heeft en geniet van dit mooie spel.
Voor vragen over driebanden groot neem contact op met Eric Binnenmars (wedstrijdleider)